• Nederlands
  • English
  • Fran├žais
  • Deutsch

Privacy statement

Inleiding
Abonnementenland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Abonnementenland houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie of product bestelt, gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met Abonnementenland) legt Abonnementenland gegevens vast. Abonnementenland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.
Indien gewenst heeft de klant recht op inzage/correctie van zijn/haar gegevens.
U kunt zich overal op www.aboland.nl aanmelden voor de gratis emailnieuwsbrieven van De Bladenbox, een initiatief van Abonnementenland. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief of via www.bladenbox.nl .
 
De pagina's waar u tijdens het bestellen uw gegevens invoert via www.bladenbox.nl en www.aboland.nl zijn voorzien van een beveiligde SSL-verbinding.

Abonnementenland en andere websites
Op de sites van Abonnementenland treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Abonnementenland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Abonnementenland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Abonnementenland.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18 oktober 2013

Volg ons op: